(Manifestation Enrichment Fulfilment Science & technology) of in het Nederlands:  Wetenschap en Technologie van Materialisatie Verrijking Voldoening


Wat is LEVEN eigenlijk? Leven is:

- voelen dat je leeft !
- gelukkig zijn!
- liefde voelen stromen!
- vreugde delen!
- voldoening/succes ervaren!

LEVEN komt erop neer om al onze talenten te ontplooien en anderen te helpen bij het ontplooien van hun talenten.

Een aantal factoren zijn gemeenschappelijk bij alle levende systemen:

Energie opdoen (lucht,  water, slaap, voedsel ) en ballast uitscheiden
Groeien, ontwikkelen en evolueren
Reproduceren van een nageslacht


Elk levend of niet-levend systeem doorloopt een proces van geboorte en dood. Gebergten die gedurende miljoenen jaren door moeder aarde zijn gevormd eroderen tot stofkorrels. Zo zal ook een mens of dier meestal geboren worden als een energetisch sterk, gezond en mooi wezen en wanneer het ouder wordt zal het degenereren door ziekte en stress, bij gebrek aan bewustzijn.

Onbalans en stress ontstaan onder invloed van omgevingsfactoren zoals elektromagnetische stress van telefoons, radio, TV, enz.  Zo zullen na verloop van tijd onze natuurlijke buffersystemen niet meer naar behoren functioneren. Daardoor zal de natuurlijke staat van het lichaam niet meer het fractale spiraalpatroon vertonen en zo blootstaan aan energietekort.

Zo zal stap voor stap ons lichaam degenereren:
ONBALANS – STRESS- VOORTDURENDE STRESS - ZIEKTE - CHRONISCHE ZIEKTE

Zo verouderen we. Wanneer iemand sterft is zijn lichaam ver  van de natuurlijke staat van zijn zoals hij ooit op de wereld kwam. Daartegenover beschikken wij allemaal over de mogelijkheid om die natuurlijke balans terug te brengen maar niemand heeft ons ooit geleerd hoe we dat kunnen doen. Het is zoals een appel die van de boom geplukt wordt en langzaam krimpt en rot wordt.

De MEF tools stimuleren een natuurlijk proces in levende systemen, bijvoorbeeld in water. De watermoleculen worden gereorganiseerd in hun natuurlijke staat. Het resultaat is vergelijkbaar met de waterkristallen van Emoto nadat het water positief benaderd werd (door gebed, gezangen, door liefdevolle woorden uit te spreken of door het water in contact te brengen met mooie beelden).

Dit natuurlijke proces is in levende structuren ingebouwd omdat deze voor ongeveer 70% uit water bestaan. De reorganisatie die ontstaat in vaste stoffen of gassen gebeurt op dezelfde manier, ze bevinden zich enkel in een andere aggregatietoestand. Het is een proces dat teweeg wordt gebracht in alle niveaus van de schepping.


Deze MEF wetenschap en technologie werd door  Dr. S. K. Ramesh ontwikkeld omdat hij een oplossing wou vinden om mensen te leren hun problemen vanaf de wortel aan te pakken.


Je kan je nu afvragen hoe dit mogelijk is en wat er precies gebeurt wanneer we een MEF methode of tool gebruiken. Het is omdat ons bewustzijn op ALLE niveaus, van celniveau tot orgaanniveau hiermee resoneert, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Ons energetisch systeem creëert een natuurlijk herstelproces op al deze niveaus. Het is zo eenvoudig omdat wij resoneren met de natuur in al haar schoonheid, net zoals wij herleven bij de heerlijke geur van een roos, de zomerbries of de schoonheid van een natuurlijk landschap. Op die manier zal ons bewustzijn zich ten volle ontplooien in al haar schoonheid en zal op die manier aantrekkelijk zijn voor andere levende wezens.

Bij het ontstaan van onze problemen of ons welbevinden spelen verschillende zaken een rol: onze gedachten, onze verwarring, emoties, ervaringen, herinneringen, onze stress, handelingen, leefstijl en ook onze omgeving hebben daar een invloed op.  Bewust of onbewust zijn wij zelf de oorzaak van onze stress, ziekten en ongemakken.We hebben wel de mogelijkheid om onszelf te helen. Daarop is de missie en visie van de MEF wetenschap en technologie gebaseerd.Wanneer wij iets kunnen creëren,

kunnen wij het ook ongedaan maken,

wanneer we de weg kwijt zijn kunnen we die ook terugvinden en wanneer we kunnen falen kunnen we ook slagen. Wetenschap en Technologie van Materialisatie Verrijking Voldoening


Youtube

Copyright © 2017 Dr. Segu Krishna Ramesh. All rights reserved.

 

Twitter
English / Inglés / Inglês / Engels Portuguese / Portugués / Português / Portugees