Youtube

Copyright © 2017 Dr. Segu Krishna Ramesh. All rights reserved.

 

Twitter

Welvaart generatie


Investeren in jezelf
Betekenis van ondernemerschap
Online en thuis zaken doen
Onroerend goed
Cash flow

De staat van aanwezigheid-bewustzijn-energie (ABE) als voorwaarde voor Manifestatie-Verrijking-Vervulling (MVV)

Welvaart is een van de basisbehoeften in ons leven. Om een welvarend leven te creëren, te realiseren en in stand te houden of te vervullen op verschillende levensgebieden is overvloedsdenken een voorwaarde. Perfecte gezondheid, een fijn familieleven, een gezellige thuis, vervullende sociale contacten, een comfortabele levensstijl.. vereisen financiële middelen en voldoende geld om dat alles te kunnen realiseren. Dat is nu eenmaal zo. 

Veel mensen leiden een leven vol met stress. We zijn constant op ons tandvlees aan het leven, hebben energietekort door constant spijt te hebben over het verleden of in angst te leven voor de toekomst. Deze denkprocessen veroorzaken stress op alle domeinen van ons leven: het fysieke, emotionele en mentale niveau en ook het spirituele niveau..

Daarom is het belangrijk om hier een oplossing voor te vinden zodanig dat we volledig in het NU kunnen leven en zodat we actie kunnen nemen vanuit een volledig aanwezig zijn, bewustzijn en energie. Dan pas kunnen we de welvaart die we allen wensen manifesteren, vergroten en vervullen.


Hoewel hij geen financiëel expert is maar een gewone familieman, heeft Dr. Ramesh geleerd door zijn jarenlange ervaring, om financiële overvloed en welvaartcreatie neer te zetten. Dat maakte hem ook op dit terrein een expert. Deze ervaringen wil hij graag met ons delen.


Elk van ons is in staat om van ‘onwetend’ naar ‘wetend’ te evolueren, op een eenvoudige manier. Wanneer we bepaalde inzichten eenmaal hebben verworven kunnen we betere beslissingen nemen voor onszelf, in totale aanwezigheid en bewustzijn. Het zal steeds makkelijker worden om welvaart te realiseren.

Fincanciële overvloed

English / Inglés / Inglês / Engels Portuguese / Portugués / Português / Portugees

Fundamentele basisprincipes voor welvaart


Vermeerderen
Jij als bank
Hoe sparen
Besparingen
Commissies
Credits, leningen
Opvoeding kinderen
Kinderen als ondernemer

Welvaart en zekerheid


Balans uitgaven inkomsten
Verzekeringen
Vertrouwen
Vermogensbeheer

Goud, zilver

Wat is welvaart?